Team structure ZSM South punjab Dr.Attiq 0330-060333

Name Area Designation Mobile
DR. Ahsan Abbas Jhung/ Sarghoda / Toba RSM 0335-4111999
Ghulam Shabir Jhang/ Toba ASM 0330-6010190
Imran Khan Phulawan / Dist Sarghoda ASM 0330-6010044
Munwar Shah Sarghoda ASM 0330-6010066
DR.Asim Faraz Pak Patan/ Sahiwal / Okara RSM 0330-6010008
MR.Bashir Ahmed Chakwal ASM 0330-6010002
Ghulam Murtza Pak Patan/ Sahiwal / Okara ASM 0330-6010050
Vacant Multab / Layah/ Vehari /Ryk /Bwl Nagar /Loghran RSM --
Tanvir Ali Multan/ Muzfar Ghari ASM 0366-6010303
DR.Amir Malik Layah ASM 0300-6010040
DR.Naseem Saleem Lodran/ Bhawal Pur ASM 0330-6010099
MR.Irshad Memon Rahim Yar Khan ASM 0330-6010088
Habit Khan Vehari ASM 0330-6010150
Habit Khan Vehari ASM 0330-6010144
DR.Hasain Ali Bahawl ASM 0330-6010160

Team structure NSM North Zahid Imran 0330-6010444

Name Area Designation Mobile
Awais Virk Mandi Bahawl Din ASM 0330-60100006
Saqlain Tara Gujrat/ Jhelum ASM 0330-6010303
Asad Islam KAshmir ASM 0330-6010003
DR.Mughees Rawat/ Rawalpindi ASM 0330-6010077
MR.Younis Fazal Islamabad ASM 0330-6010020
MR.Bashir Ahmed Chakwal ASM 0330-6010002
Khanzada Azhar Javed Atock Abotabad / Hari Pur/ Mansehra RSM 0330-6010070
Abdul Samad Khan Peshawr/ Mardan / Nowshera / Charsada / Swabi RSM 0330-6010500
DR.Aurangzaib Mardan/ Swabi ASM 0366-0003346
Rana Tanvir Gujranwala ASM 0330-6010171
Imran Peshawr ASM 0330-6010099

Team structure ZSM Central Punjab DR.Azhar Iqbal 0336-0006665

Name Area Designation Mobile
MR.Mian Imran Faislabad RSM 0331-3111999
MR Nazir Faislabad ASM 0334-0003683
MR.Dawood Faislabad ASM 0336-0003319
DR.FAIZAN Faislabad ASM 0336-0003158
Asghar Smundri/ Faislabad ASM 0336-0003158
MR.Shahid Hussain Faislabad ASM 0336-0003307
Shahid Gujar Sheikhupura / Gujranwala RSM 0335-8071111
Zaheer Babar Sheikhupura ASM 0336-0003341
Shahid Rafiq Sheikhupura ASM 0366-0003346
Rana Tanvir Gujranwala ASM 0330-6010055
AbidIqbal Gujranwala ASM 0330-6010060
MR.IRFAN BURKI Lahore/ Kasur RSM 0330-6010300
Ijaz Gujar Lahore ASM 0330-6010180
DR Mansor Sailkot/ NArowal ASM 0330-6010090

DL Faisalabad Sales Team, Central Punjab

DL Sargodha & Khanewal Sales Team, South Punjab

DL Lahore Sales Team, Central Punjab

DL KPK Sales Team, North

DL Sheikhupura Sales Team, Central Punjab